با آمدن پاییز و زمستان ، هوای گرم جای خود را به هوای سرد می دهد و ما برای گرم کردن درون منازل و محل کار خود از سیستم های گرما یشی مختلف و متنوعی استفاده می کنیم ، اما با وجود استفاده از این سیستم ها همچنان از سرما رنج می بریم ، چرا که هوای گرم داخل به راحتی به بیرون منتقل و هوای سرد جایگزین آن می شود ، یکی از راه ها یی که باعث این جا به جایی می شود ، منافذ موجود در زیر درب و اطراف پنجرها است و ما برای حل این مشکل یک راه حل ساده را به شما پیشنهاد می کنیم .


محصولات